Svensk neutralitetspolitik

Jacob Westberg

Publikation 2010.10.01

De senaste decennierna har inneburit en gradvis omprövning av den alliansfria politik som utmärkte Sverige under kalla kriget.

Landets säkerhetspolitiska målsättningar och strategier har förändrats på avgörande punkter. Här beskrivs och analyseras huvuddragen i utvecklingen av den svenska alliansfrihetens innebörd och praktiska tillämpning från Karl XIV Johans tid fram till i dag.

Pocketbiblioteket, nr 47.

Recensioner

… boken är ett värdefullt underlag.

Petter Åkerman, BTJ