Svenska företagsledare under hundra år

Ronald Fagerfjäll

Publikation 2008.11.27

1900-talet blev i flera avseenden den svenska företagsledarens sekel. Det började med Separators framgångar på den internationella jordbruksmarknaden och fortsatte med bildande av världs-företag som Tändsticksbolaget, L M Ericsson, Aga och SKF.

På 1980-talet fanns det knappast något land i världen som i förhållande till sin storlek hade så många stora världsomfattande företag och därmed så många internationellt orienterade företagsledare.

Författaren beskriver en sekellång blågul evolution som styrts av tvära kast och kriser. Sverige är i dag fortfarande en extremt internationell ekonomi men nu med andra ägare.

Krig, finanskrascher, politiska växlingar och hårdnande internationell konkurrens bryter perioder av jämntjock tillväxt. På så sätt har boken en aktuell koppling till den finanskris som världen upplever.

Pocketbiblioteket, nr 36.