Sverige i krig 1400-1800

Bo Eriksson

Publikation 2006.09.15

Under 200 år har Sverige varit förskonat från krig. Innan detta fredens tidevarv var emellertid vårt land involverat i krig antingen mot länder och folk utifrån eller mot upprorsmakare inom landets gränser. Sverige bedrev ömsom försvarskrig ömsom offensiv krigföring. Under trettioåriga kriget var Sverige en stormakt i Östersjöområdet och en fruktad motståndare. I vilketdera fallet – försvarare eller invasionsmakt – gav krigen konsekvenser för samhällsutvecklingen i vårt land, på gott och ont.

Pocketbiblioteket, nr 22.