Tänder tillsammans. Personalkooperativ inom vård och omsorg

Hans Lindkvist

Publikation 2007.05.25

Intresset för att starta eget tillsammans och bilda personalkooperativ ökar, en trend som är starkare än någonsin 2007. Det blåser särskild medvind för personalkooperativa idéer inom vård och omsorg.

Vad betyder det för patienter och personal att driva vårdverksamhet i personalkooperativ regi? Hur utformas ledarskapet i de personalkooperativ som bildas inom vården? Förändras arbetsorganisationen efter medarbetarnas övertagande? Innebär övertagandet att besluts- och inflytandestrukturen förändras? Vad händer med lönsamhet och löneutveckling?

Syftet med boken är att förstå de förändringar som personalkooperativ för vård och omsorg innebär.

Författaren har i en unik studie under femton år följt den avknoppade Folktandvården i Kronoberg. Tre kliniker i Växjö kommun ingår i fallstudien: Dalbo Tandvårdsteam ekonomisk förening, Räppetandläkarna ekonomisk förening och Tandvården Teleborg ekonomisk förening.

I boken diskuteras alternativa driftsformers möjligheter och problem. Avslutningsvis följer en genomgång av vad som krävs för att skapa fler personalkooperativ inom vård och omsorg.