Tandvård i andra länder – vad kan Sverige lära?

Göran Arvidsson (red) Sirkkasisko Arinen Jostein Grytten Göran Karlsson Bengt Jönsson

Perspektiv på svensk tandvård.

Tandhälsan har blivit allt bättre. De flesta sköter sina tänder väl och besöker regelbundet tandvården, som sedan 1970-talet har byggts ut rejält.

I de flesta europeiska länder utförs tandvården i huvudsak i privat regi, men med en stor del av kostnaderna finansierade via skatt eller offentliga försäkringar. Finland, Danmark och Sverige avviker. Här produceras ungefär hälften av tandvården i offentlig regi, men i Finland är enbart en tredjedel av kostnaderna finansierade i offentlig regi, i Danmark två tredjedelar och i Sverige tre fjärdedelar. Prissättningsmetoder och subventioneringsgrad skiljer sig också åt. I Norge är exempelvis vuxentandvården i princip osubventionerad.

Tandvård kan alltså organiseras och finansieras på olika sätt och med skilda konsekvenser. I den här boken ges en överskådlig beskrivning av tandvårdssystemen i Västeuropa, med mer ingående beskrivningar görs av tandvården i Finland, Norge och Storbritannien.