Tid för barn? En analys av samhällets omsorg om de yngsta, 2 upplagan

Per Kågeson

Publikation 2006.03.19

Vad är en lämplig tidpunkt för barn att börja på dagis? Stora grupper, ständiga infektioner och försvagad anknytning till föräldrarna gör många skeptiska till en tidig dagisdebut. Men hur ska barnens behov av en mjukstart kunna tillgodoses utan att kampen för jämställdhet mellan män och kvinnor försvagas?

Boken belyser på ett tvärvetenskapligt sätt skilda inriktningar hos familjepolitiken och analyserar de samhällsekonomiska effekterna av olika sätt att stödja barn i åldrarna ett till tre år.