Till historiens försvar, 2 upplagan

Richard J. Evans

Publikation 2008.11.13

Vad kan vi egentligen lära oss av det förflutna? Går det att lära sig någonting över huvud taget? Finns det ens en historisk sanning och en verklighet som kan rekonstrueras av eftervärlden?

Efter postmodernismens kritik av den etablerade historieskrivningens metoder och utgångspunkter har tilltron till traditionella begrepp som källor, objektivitet och historisk kunskap allvarligt rubbats. Distinktionen mellan fakta och fiktion, mellan historia och litteratur, har medvetet och omedvetet undergrävts i takt med att historikernas verksamhet avfärdats som subjektiva partsinlagor eller falska pretentioner.

Till historiens försvar är en engagerad och nyanserad plädering för historieskrivningens möjligheter att ge oss äkta insikt om det förflutna.

Recensioner

På ett ovanligt och intresseväckande sätt förs läsaren in i klassiska historieforskningsproblem, framställda med stor klarhet och överblick.

Anders Weidung, BTJ