Tillämpad internationell ekonomi

Karolina Ekholm (red.)

Publikation 2005.03.22

Globaliseringen tilldrar sig stort intresse i samhällsdebatten. De ekonomiska följderna av denna globalisering är ökad internationell handel, växande kapitalrörelser och migration av arbetskraft. Dessa företeelser studeras inom den del av nationalekonomi som kallas internationell ekonomi.

Tillämpad internationell ekonomi är skriven av svenska ekonomer som forskar om och undervisar i detta ämne. Boken analyserar olika aspekter av den ökade internationaliseringen av ekonomin och belyser konsekvenserna för Sverige och Europa. Dessutom presenteras aktuell forskning om frågor som har särskild relevans för debatten om globaliseringens effekter.

Karolina Ekholm är redaktör för boken.

Övriga författare: Harry Flam, Rikard Forslid, Richard Friberg, Mattias Ganslandt, Henrik Horn, Per Lundborg.

Pocketuniversitetet, nr 5.