Tillämpad makroekonomi, 4 upplagan

Eva Skult (red.) Mats Persson (red.)

Publikation 2011.01.12

Nationalekonomin brukar delas upp i två huvudområden: mikroekonomi och makroekonomi. Inom mikroekonomin studerar man ekonomins grundläggande byggstenar, nämligen de enskilda hushållens och företagens beslut. Inom makroekonomin har man ett mer övergripande perspektiv. Där studerar man de stora aggregaten, som arbetslöshet, tillväxt, ränta och inflation.

Det är inom dessa områden som diskussionerna är som hetast i dag. Varför är arbetslösheten så hög? Hur sköter Riksbanken sitt arbete egentligen? Varför svänger räntorna och växelkurserna så mycket? Och varför kan inte regeringen göra någonting åt alla orättvisorna? Syftet med Tillämpad makroekonomi är att på ett enkelt och lättfattligt sätt presentera nationalekonomernas syn på dessa frågor.

I den fjärde upplagan är alla kapitel omarbetade och uppdaterade, och några av dem helt omskrivna.

Eva Skult och Mats Persson är redaktörer för boken.

Övriga författare: Lars Calmfors, Lennart Erixon, Harry Flam, Anders Forslund, Bertil Holmlund och Assar Lindbeck.

Pocketuniversitetet, nr 1.

Recensioner

Systematiskt, pedagogiskt och med vetenskaplig tyngd behandlar författarna frågeställningarna och genomför en rad intressanta analyser, bl.a. inom områden där det inte alltid råder partipolitisk enighet.

Ulf Viklund , BTJ