Tillsammans: en fungerande ekonomisk demokrati

Bo Rothstein (red.) Gustaf Arrhenius David P. Ellerman Jörgen Hermansson Lars Lindkvist Lars Magnusson August Torngren Wartin PerOla Öberg

Publikation 2012.11.07

Idén om demokrati som styrelseskick för världens länder är en fantastisk framgångssaga.

Fler länder än någonsin tidigare räknas i dag som demokratier och många förutvarande diktaturer har tagit steg mot demokrati. Samtidigt har diskussionen om ekonomisk demokrati nästan helt avstannat. Inte minst gäller detta i Sverige där frågan sedan nedläggningen av löntagarfonderna i början av 1990-talet kommit att uppfattas som irrelevant.

Denna bok tar upp frågan hur det kommer sig att demokrati anses vara ett synnerligen eftersträvansvärt sätt att styra så pass komplicerade organisationer som hela stater och mångmiljonstäder men i det närmaste är omöjligt eller ointressant när det gäller företag och andra producerande organisationer. Boken innehåller teoretiska modeller, historiska översikter och empiriska forskningsresultat som behandlar olika aspekter på hur demokrati också kan fungera när det gäller att organisera produktionen av varor och tjänster.