Tillväxtens mysterier

Elhanan Helpman

Publikation 2006.11.13

Ekonomisk tillväxt är inte bara ett intellektuellt pussel för experter, ekonomer och beslutsfattare, utan också ett fenomen vars göranden och låtanden påverkar miljarder människors välfärd över hela jorden.

Som en av de ledande forskarna på ekonomisk tillväxt presenterar Elhanan Helpman en kortfattad granskning, kritik och sammanfattning av dagens forskning och klargör dess innebörd för vår tids globala ekonomiska orättvisor. I klara, koncisa och lättillgängliga termer sammanfattar och förklarar han forskningens avgörande budskap. Framför allt framhåller han institutionerna som nyckeln till den ekonomiska tillväxtens mysterium. Om vi lyckas lösa detta mysterium skulle vi kunna skapa politiska strategier som är i stånd att låta de allra fattigaste länderna utvecklas i riktning mot en hållbar tillväxt per capita och allt vad det innebär.