SNS Tylösand Summit 2023: Creating an Environment for Growth

Konferens Ons 23 augusti 2023
Tid och plats

Onsdag 23 augusti 2023, 09:00–17:00
Endast personliga inbjudningar.

Vad avgör Europas och Sveriges framtida konkurrenskraft? Vilken roll spelar teknologiutveckling, kompetensförsörjning och regleringar? Vad kan näringsliv, politik och andra aktörer göra för att skapa en bra miljö för tillväxt och välstånd?

Låg produktivitet och svag ekonomisk tillväxt utmärker sedan en längre tid många utvecklade ekonomier. Arbetet för att komma till rätta med dessa problem försvåras av en rad faktorer: brister i leveranskedjor efter pandemin, ökade geopolitiska spänningar till följd av Rysslands invasion av Ukraina, tilltagande skepsis mot Kina, ökande protektionism och trängande behov av klimatomställning. Utvecklingen är hotfull, men leder samtidigt till krisinsikt, vilket kan stimulera handlingskraft och innovation.

Vid årets Tylösandskonferens diskuterar vi förutsättningarna för konkurrenskraft och tillväxt tillsammans med ledande forskare, företagsledare och experter.

Läs mer här.