Undviker vi nyheter om flyktingar för att slippa känna empati som förpliktigar?

Tis 17 oktober 2017
Tid och plats

Tisdag 17 oktober 2017, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Under 2015–2016 tog Sverige på kort tid emot väldigt många asylsökande. Hur påverkade det konsumtionen av nyheter om flyktingar? Och vilket inflytande kan människors informationsinhämtning ha på deras attityder till invandring och migrationspolitik?

Nationalekonomen Eleonora Freddi har undersökt om invånare i kommuner som tog emot många asylsökande började undvika nyheter om flyktingar, i synnerhet artiklar som väcker empati för flyktingars situation. Om så är fallet, vad kan det få för konsekvenser för inställningen till flyktinginvandring? Och i förlängningen till integrations- och migrationspolitiken?

Freddi använder data från DN.se för att analysera hur svenskarnas medievanor påverkades av antalet asylsökande i deras hemkommuner under 2015–2016. Forskningsresultaten sammanfattas i en ny SNS Analys som presenteras vid seminariet.

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap samt medie- och kommunikationsforskaren Johan Lindell kommenterar resultaten. Patrik Vuorio, utvecklingsstrateg i Järfälla kommun, berättar om kommunens integrationsarbete, samt hur det förmedlas till kommuninvånarna.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS Mötesplats integration, som finansieras med stöd från Tillväxtverket.

Konferensen hålls på delvis på engelska och delvis på svenska.

Medverkande

Eleonora Freddi, doktor i nationalekonomi, Tilburg University
Jonas Hinnfors, professor i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Johan Lindell, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet
Patrik Vuorio, utvecklingsstrateg i Järfälla kommun

Diskussionen leds av Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab och redaktionschef för SVT Aktuellt.

Anmälan och pris

Mötet är gratis. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 13 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras en avgift.

Varmt välkommen!