Universitetets värden. Bidrag till den forskningspolitiska debatten

Mats Fridlund (red.) Ulf Sandström (red.)

I denna bok, med syftet att stimulera debatten om universitetets samhällsroll, samlas inlägg som utifrån olika perspektiv berör frågan om universitetens och den akademiska forskningens roll och uppgift i samhället. Detta är enligt författarna nödvändigt eftersom villkoren för universitetets utbildning och forskning har förändrats och högskolan i högre utsträckning nyttjas som medel för politiska mål, såsom exempelvis regional utjämning och jämställdhet. Genom denna diskussion uppmärksammar författarna ett av kunskapssamhällets viktigaste problem.