Uppfostran och utbildning

Inger Enkvist

Publikation 2007.02.19

Varför har vi nu i början av 2000-talet en kris i fråga om uppfostran och utbildning i Sverige? Den frågan besvaras i denna bok.

Den moderna trenden i uppfostran är att föräldrar inriktar sig på att vara sina barns vänner i stället för att vara förebilder och lära ut goda vanor i hemmet. I skolan antas lärarna på ett allmänt sätt stödja och stimulera elevernas utveckling snarare än undervisa och kontrollera att inlärning skett. Varken hem eller skola betonar den långsiktiga ansträngningens betydelse.

I lärarutbildningen har man lagt större vikt vid teorier om den sociala miljöns betydelse än vid metoder för att förbättra inlärningen. Trots barnbidrag och trots obligatorisk och gratis skola har vi nu ett stort antal ungdomar som känner sig förvirrade. De har inte grundläggande kunskaper, och de har inte självdisciplin nog att sätta upp och uppnå mål för den egna utvecklingen.

Uppfostran och utbildning pekar på de vuxnas och samhällets ansvar för den situation som uppkommit.