USA-val och brexit – vad händer med global säkerhet och handel?

Seminarium 2016.11.15

Elisabeth Walentin, vd på PR-byrån Crimson Clark, och som jobbade med Obamas kampanj 2008 och 2012, deltog på ett seminarium på SNS där global säkerhet, världshandel och svensk export diskuterades efter Donald Trumps vinst i det amerikanska presidentvalet och sommarens brexitomröstning. Walentin menade att Trump kan få det tufft som president då han inte står stadigt i den republikanska ideologin och partiplattformen och pekade på betydelsen av Trumps personliga närvaro på sociala medier.

Olle Wästberg, tidigare generalkonsul i New York och utredare vid 2014 års Demokratiutredning, konstaterade att hur och vad som sägs i en valkampanj till stor del har förändrats i och med 2016 års presidentvalskampanj.Wästberg såg ingen förbättring den närmsta tiden gällande den politiska situationen i USA:

Nu ser vi en stark polarisering i USA. Och vi kan anta att motsättningarna kommer att växa.

Elizabeth Walentin diskuterade även hur förändringar i väljarmönster i presidentvalet antyder att fasta väljargrupper kan vara en historisk företeelse. Ett exempel på det är att klassiskt demokratiska delstater som Wisconsin och Michigan i valet 2016 visade stort stöd för Donald Trump, vilket kom som en överraskning för de flesta.

Att medborgarna är politiskt engagerade är en viktig del i att vända en negativ trend med populistiska partier och kandidater i många länder, där presidentvalet kan ge många viktiga lärdomar för Sverige. Bland annat pekade Wästberg på vikten av att involvera medborgarna i konkreta politiska beslut, där bland annat fler rådgivande folkomröstningar kan vara en lösning.

Deltog gjorde även Ylva Berg, vd För Bussines Sweden, som betonade Trumps ovilja att skriva på nya frihandelsavtal (och dessutom att han ämnar omförhandla redan existerande avtal) vilket kan få stora konsekvenser för svensk handel och export. Även Carl B Hamilton, rådgivare på C Malmströms handelsdirektorat, betonade hur mycket svensk handel och export påverkas av hur USA agerar i handelsfrågor:

Protektionismen i USA kommer att få väldigt stort genomslag för Sverige då vi är det land i EU som är mest beroende av handel med USA. Globala värdekedjor gör oss sårbara.

Robert Egnell, professor och chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan, avslutade seminariet med att konstatera att säkerhetsordningen i världen just nu är under belastning. Egnell utryckte en oro för vad som händer när en chock eller katastrof uppkommer och hur just president Trump kommer att hantera systemchocker. Här kan även den nya presidentens personlighet få spela en stor roll:

Trump tycks ej förstå USA:s roll i säkerhetsordningen.

Han betonade hur centralt det är att samarbeta internationellt och att vi har fungerande stabila system och organisationer för att hantera instabilitet, speciellt för ett land som Sverige:

Det är generellt sett en mer instabil säkerhetsordning globalt idag. Det är ytterst osäkert hur Sverige skulle klara att hantera en kris i till exempel Baltikum.

Mötet modererades av Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab och redaktionschef för SVT Aktuellt.