Utländska politiska system, 13 upplagan

Rutger Lindahl (red.)

Publikation 2009.02.10

Elva statsvetare och en islamolog – var och en specialist på sitt område – bidrar här till kunskapen om några av de för Sverige mest betydelsefulla utländska politiska systemen.

Den trettonde upplagan är aktualiserad och reviderad och har en inledning som ger ett utmärkt underlag för komparativa analyser. Kapitlen är strukturerade så att de ska ge goda möjligheter till jämförelser mellan de olika systemen, samtidigt som deras karaktäristiska drag framhålls. Länderna som presenteras är Storbritannien, Frankrike, USA, Tyskland, Japan, Ryssland, Kina, Kenya, Tanzania, Iran och Israel.

Utländska politiska system är främst avsedd att användas inom universitets- och högskoleutbildning, men lämpar sig också väl vid folkhögskolor och i studiecirklar.

Redaktör är Rutger Lindahl.

Övriga författare: Ulf Christoffersson, Krister Wahlbäck, Kazuki Iwanaga, Lena Jonson, Tom Hart, Göran Hydén, Jan Hallenberg, Jan Hjärpe, Sune Persson, Jonas Hinnfors och Maria Oskarson.

Recensioner

Boken är grundlig, översiktlig och välskriven.

Lennart Berntson, BTJ