Utopister och samhällsomdanare. Stora ekonomiska tänkares liv och idéer

Robert L. Heilbroner

Publikation 2006.09.19

Detta är en bästsäljande klassiker! Heilbroner binder samman så vitt skilda tänkare som Adam Smith och Karl Marx och temat är det som är gemensamt för deras högst olika idéer, nämligen sökandet efter att förstå hur ett kapitalistiskt samhälle fungerar.

I ett djärvt nytt avslutande kapitel – Den värdsliga filosofins slut? – påminner oss Heilbroner om att ordet slut syftar både på ekonomins mening och dess begränsningar. Detta kapitel förmedlar en oro över att dagens ökande ”vetenskapliga” ekonomi kanske förbiser fundamentala, sociala och politiska ämnen som är centrala för ekonomin. Därför är denna bok inte bara en oumbärlig belysning av vårt förflutna utan också en uppmaning att agera för vår framtid.