Vad är marknaden?

Lars Magnusson

Publikation 2006.06.20

Det finns anledning att ställa sig frågan vad en marknadsekonomi egentligen är för någonting. Hur skall den definieras? Hur har den uppstått? På vilka grunder vilar den? Detta är viktiga frågor i en tid då tevekanaler och medier fylls av ekonominyheter och siffror från olika marknader.

Vi blir mer och mer fixerade vid hur räntorna sjunker och stiger, hur priser och löner utvecklas, hur aktiebörserna fluktuerar och handeln med värdepapper påverkar vårt dagliga liv. Allt detta är förstås yttringar av en marknadsekonomi som dessutom tycks bli alltmer gränslös och global över tiden. Att redovisa vad den vilar på och hur den opererar är syftet med denna bok.

Pocketbiblioteket, nr 20.