Vad är politikens roll i näringslivets klimatomställning?

Vilken roll spelar politiken för näringslivets klimatomställning? Och hur skiljer sig dagens klimatomställning från tidigare strukturella omställningar?

Medverkande

Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet

Fredric Bauer, fil.dr, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola

Henrik Henriksson, vd på H2 Green Steel

Rickard Lundmark, vd och koncernchef för Luleå kommunföretag AB

Lars J Nilsson, professor, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola

Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordförande i näringsutskottet

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.