Vad är politikens roll i näringslivets klimatomställning?

Seminarium Tis 16 april 2024
Tid och plats

Tisdag 16 april 2024, 13:00–14:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med enklare lunch från kl. 12:30.

Vilken roll spelar politiken för näringslivets klimatomställning? Och hur skiljer sig dagens klimatomställning från tidigare strukturella omställningar?

För att samhället ska kunna utvecklas och samtidigt minska klimatpåverkan krävs en förändring av stora delar av ekonomin. Synen på politikens roll i sammanhanget har förändrats sedan antagandet av Parisavtalet 2015. Klimatfrågan betraktas nu snarare som en central del av samhällsutvecklingen än som ett enskilt problem.

Men viktiga frågor kvarstår om hur samhällsutvecklingen ska styras. I en ny SNS-rapport diskuterar forskare från Lunds universitet, Fredrik N G Andersson, Lars J Nilsson och Fredric Bauer, politikens roll i näringslivets klimatomställning.

Rapporten presenteras vid ett SNS-seminarium och kommenteras av politiker och representanter från myndigheter och näringsliv. Seminariet genomförs inom ramen för SNS forskningsprojekt Klimatomställningen och näringslivet.

Medverkande

Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet

Fredric Bauer, fil.dr, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola

Henrik Henriksson, vd på H2 Green Steel

Rickard Lundmark, vd och koncernchef för Luleå kommunföretag AB

Lars J Nilsson, professor, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola

Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordförande i näringsutskottet

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 15 april eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!