Vad har förstelärarreformen fått för effekt?

År 2013 genomfördes förstelärarreformen för att höja skickliga lärares löner och stärka lärarnas yrkesroll. Hur har reformen påverkat personalomsättning och lönespridning på skolorna? Och vilka faktorer är viktiga för att höja yrkets attraktivitet?

Medverkande

Eva Christiernin (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden, Uppsala kommun

Erik Grönqvist, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet

Lena Hensvik, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, Stockholm stad

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Sveriges lärare

David Lindberg (L), statssekreterare hos skolminister Lotta Edholm, Utbildningsdepartementet

Anna Sörelius Nordenborg, vd, Internationella Engelska Skolan

Samtalet modereras av Anna Norén, forskningsledare på SNS.