Vad kan vi lära av beteendeekonomin?

Tor 1 februari 2018
Tid och plats

Torsdag 1 februari 2018, 12:00–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Vad vet du om teorierna bakom årets Nobelpris i ekonomi? Välkommen till ett samtal om hur vi med hjälp av beteendeekonomins idéer kan förändra vårt sätt att se på oss själva, vår ekonomi och vårt samhälle.

I december 2017 mottog Richard Thaler Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sitt bidrag till beteendeekonomin. Till skillnad från de klassiska nationalekonomiska modellerna utgår beteendeekonomer ifrån att vi människor är irrationella när vi fattar beslut, och vill finna svar på vad det är som egentligen styr våra handlingar. Thaler har bidragit till att bygga upp beteendeekonomin som trots motstånd vid starten numera är ett accepterat och växande forskningsfält inom nationalekonomi. Hur började allt, vilka är de viktigaste beståndsdelarna i Thalers forskning och hur kan de beteendeekonomiska teorierna omvandlas i praktisk handling?

Vid seminariet presenterar Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, beteendeekonomins grunder och berättar om Thalers främsta bidrag. Tillsammans med Francisca Ramsberg, författare till ESO-rapporten När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om ”nudging”, samtalar vi sedan om hur den beteendeekonomiska forskningen kan användas i praktiken – som styrmedel i politik och offentlig förvaltning och för att förstå vår egen privatekonomi.

Samtalet modereras av Tobias Nielsén.

Medverkande

Anna Dreber Almenberg, är en väletablerad forskare vars tvärvetenskapliga studier i beteendeekonomi publicerats i världens främsta vetenskapliga tidskrifter.
Francisca Ramsberg är nationalekonom och arbetar som departementsråd på Finansdepartementets Budgetavdelning.
Tobias Nielsén är vd på förlaget Volante, som gett ut Richard Thalers böcker på svenska.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften för icke-medlem är 295 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 30 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!