Vad kan vi lära av lyckoforskningen?

Tor 14 december 2017
Tid och plats

Torsdag 14 december 2017, 12:00–13:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Hur mäter man livstillfredsställelse? Kan man använda subjektivt välbefinnande som välfärdsmått? Bör forskning om lycka vara underlag för politiska beslut? Det frågar sig nationalekonomen Martin Berlin i en ny SNS-skrift.

Ett lands välfärd har länge mätts i ekonomiska termer som BNP per capita. Men på senare tid har allt fler nationalekonomer och andra samhällsvetare förespråkat alternativa mått. Ett av dessa är subjektivt välbefinnande, som ofta benämns lycka. Det handlar både om självupplevd livstillfredsställelse och självupplevt känslomässigt välbefinnande.

Vid seminariet diskuterar nationalekonomen Martin Berlin och sociologen Filip Fors hur lycka kan mätas och vad vi kan lära oss av forskningen.

Medverkande

Martin Berlin, fil. dr i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och författare till skriften som presenteras.
Filip Fors, fil. dr i sociologi vid Umeås universitet. Sedan 2006 har Filip fördjupat sig i lyckoforskning och anknytande livskvalitetsforskning inom sociologi, psykologi och socialpsykologi.

Samtalet leds av Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab och redaktionschef för SVT Aktuellt.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt. Vid avanmälan efter den 12 december eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

Hjärtligt välkommen!