Vad säger den nationalekonomiska forskningen om CSR?

Ons 21 januari 2015
Tid och plats

Onsdag 21 januari 2015, 11:45–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Företagens sociala ansvarstagande, eller CSR (Corporate Social Responsibility) som det ofta benämns, diskuteras dagligen i media och i samhället i stort. Kunder, anställda, intressegrupper, investerare och reglerare – alla har de olika förväntningar och krav på företagens sociala ansvar. Vad säger forskningen om hur företag kan motivera, definiera och mäta CSR?

”There is one and only one social responsibility of business – to increase its profits.” Så skrev nationalekonomen Milton Friedman i en artikel i New York Times 1970.

Harvardprofessorn Michael Porter lanserade 2006 begreppet Corporate Share Value som ett sätt att beskriva hur CSR kan integreras i företagets strategi för att förena vinstmaximering och aktieägarvärde med samhällsnytta.

I ett nytt nummer av skriftserien SNS Analys går TOMMY LUNDGREN igenom den senaste nationalekonomiska forskningen om hållbart företagande och redogör för företagens motiv och drivkrafter bakom CSR. Hur kan vi mäta nyttan av CSR ur ett renodlat vinstmaximeringsperspektiv? Och kan det vara legitimt för företag att agera altruistiskt och ta samhällshänsyn på bekostnad av vinstintresset?

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS-medlem* och 595 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 19 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!