Vägar till välstånd. Sambandet mellan demokrati och marknadsekonomi

Johannes Lindvall Bo Rothstein

Publikation 2010.03.22

Demokrati och marknadsekonomi bygger på olika principer men är tätt sammankopplade.

För ekonomiskt välstånd är det nödvändigt med samhällseffektiva institutioner. Dessa är dock mycket svåra att upprätta och har endast förekommit i ett litet antal länder i världen under en kort tidsperiod.

Det finns flera olika sätt att organisera en fungerande marknadsekono­mi. Politiska institutioner och samspelet mellan stat och intresseorgani­sa­tioner har lett fram till olika samhällsekonomiska modeller i de ri­ka demokratierna.

Vägar till välstånd visar hur moderna institutionella teorier inom både nationalekonomi och stats­vetenskap hjälper oss att förstå samspelet mellan demokrati och mark­nadsekonomi.

Recensioner

Boken riktar sig i första hand till universitets- och högskolestuderande på grundnivå i statskunskap och nationalekonomi. Men språket är väl balanserat, utan akademisk överlast, och tillgängligheten för samhällsintresserade också utanför den akademiska världen.

Håkan Philipsson, BTJ

För den som vill fördjupa sina kunskaper i det demokratiska systemets processer kanske en nyutgiven bok från SNS Förlag kan vara intressant.

Kristina Bergström, Tidningen NU