Välfärdspolitiska rådets rapport 1998. Välfärdspolitik i kristid – håller arbetslinjen?

Anders Björklund Per Gunnar Edebalk Rolf Ohlsson Lars Söderström

Med "Välfärdspolitik i kristid – håller arbetslinjen?" inleder SNS Välfärdspolitiska råd sin granskning av den svenska välfärdspolitiken. I denna första rapport analyseras sambanden mellan välfärdspolitiken och arbetsmarknaden. Den grundläggande principen för de svenska socialförsäkringarna är att man kvalificerar sig genom arbete, en konstruktion som skapar problem i tider med hög och långvarig arbetslöshet.

Mot denna bakgrund ställer författarna frågan om det är möjligt att upprätthålla den traditionella arbetslinjen. De granskar olika välfärdspolitiska alternativ till arbetslinjen och finner att dessa är sämre. Arbetslinjen håller, och bör snarare stärkas genom lägre inträdeskrav. Däremot måste de krav som är kopplade till förmånen höjas. Rådet anser också att det är önskvärt att öka de försäkringsmässiga inslagen i framför allt arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna så att incitamenten till förebyggande verksamhet förbättras och finansieringen i mindre grad bygger på skatter.