Välfärdspolitiska rådets rapport 2000. Privatiseringens gränser: perspektiv på välfärdspolitiken

Lars Söderström Fredrik Andersson Per Gunnar Edebalk Agneta Kruse

I 2000 års rapport från SNS Välfärdspolitiska råd analyseras frågan om vad som är möjligt och lämpligt att överlämna till det privata initiativet utifrån principiella resonemang om olika verksamheters förutsättningar.