Välfärdspolitiska rådets rapport 2004. Hälsa, vård och tillväxt

Bengt Jönsson Göran Arvidsson Lars-Åke Levin Clas Rehnberg

Årets rapport från SNS Välfärdspolitiska råd handlar om hälsa och tillväxt och om sjukvårdens roll i sammanhanget.

Den ökade medellivslängden och livskvaliteten under 1900-talet har ett lika stort värde som ökningen av BNP per person. Dock finns uppseendeväckande skillnader mellan olika tidsperioder och mellan män och kvinnor. Gruppen äldre män har på senare år fått bättre hälsa och yngre kvinnor sämre.

Rapporten går igenom sjukvårdens förutsättningar och aktuella utveckling. Rapporten, som också innehåller redogörelser för utvecklingen i Danmark, Norge och Tyskland, avslutas med några reformförslag som författarna anser skulle öppna för en konstruktiv debatt om lösningar på vårdens stora problem: underfinansieringen, resursutnyttjandet, den bristande styrningen – och att hälsan och välfärden så ofta glöms bort i vårddebatten.