Välfärdsrådets rapport 2007. Svensk välfärd och globala marknader

Karolina Ekholm Arne Bigsten Jonas Vlachos Torben Andersen

Årets rapport från SNS Välfärdsråd utreder i vilken utsträckning och i vilken form globaliseringen hotar den svenska välfärdsstaten.

vr_2007_rapport.pdf 713,1 KB PDF

Globaliseringen för med sig en mängd utmaningar för den svenska välfärdsmodellen. Kommer vi att klara av att finansiera vår, internationellt sett, stora offentliga sektor? Kan den svenska arbetsmarknadsmodellen överleva fullt ut i en globaliserad värld? Finns det några vinnare och förlorare i globaliseringsprocessen?

SNS Välfärdsråd 2007: Karolina Ekholm (ordförande), Torben Andersen, Arne Bigsten och Jonas Vlachos.