Validering av nyanländas utbildning och dess betydelse för etableringen på arbetsmarknaden

Vad har utlåtanden om utrikes födda akademikers utbildning för effekt på arbetsmarknadsintegrationen? Och hur värderar arbetsgivare statliga utlåtanden vid rekrytering av nya medarbetare? Dessa frågor kommer att diskuteras vid lanseringen av Andrey Tibajevs nya SNS-rapport om bedömningar av utländsk utbildning och dess effekter på sysselsättning och lön.

Medverkande

Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR

Pontus Berger, Talent Management Specialist, Volvo Cars

Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande vid Malmö universitet

Gabriella Fredriksson, Equality, Diversity and Inclusion Leader, Ikea

Andrey Tibajev, forskarstuderande i etnicitet och migration vid Linköpings universitet

Samtalet leds av Louise Lorentzon, forskningsledare på SNS.