Väntan på asylbeslut – hur kan tiden kortas och göras mer aktiv?

Seminarium 2017.03.22

Tiden som asylsökande i Sverige är lång och präglas ofta av passivt väntande. Vilka hinder finns för tidiga integrationsinsatser? Skiljer sig Sveriges mottagningssystem från andra länders? Hur kan väntetiden kortas och fyllas av meningsfulla aktiviteter?

Medverkande

Fredrik Bengtsson, tillförordnad chef för kommunikationsavdelningen, Migrationsverket

Kristina Gustafsson, docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet

Karina Uddén, tillväxtdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län

Lars Westbratt (S), statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med ansvar för migrationsfrågor

Helena Blomquist, journalist, leder samtalet.