Vår demokrati

Olof Petersson

Publikation 2009.02.25

Vad menas med demokrati? Hur fungerar stormöten och folkomröstningar? Vilket ansvar har den enskilda människan? Vår demokrati handlar om hur demokratins idé växt fram ur humanismens människosyn och hur folkstyrelsens praktiska arbetsformer har utvecklats genom historien.

I dag lever nästan hälften av jordens befolkning i demokratiskt styrda stater. Denna bok kartlägger den stora variationen i demokratins styrelseformer när det gäller exempelvis maktdelning, valsystem, beslutsmetoder och direkt demokrati.

Boken baseras på aktuell samhällsforskning och ger en lättöverskådlig sammanfattning av kunskapsläget. Författaren sätter in fakta om demokratin i ett större perspektiv genom att anknyta till den filosofiska diskussionen om förhållandet mellan personlig frihet och kollektiv ordning.

 

Recensioner

Boken fyller en viktig roll och bör läsas av varje samhällskunskapslärare. De nästan 400 sidorna är mycket läsvärda.

Leif Jarlén, FLS-Aktuellt nr. 3/2009

För grundstudenter i statsvetenskap eller samhällskunskap är boken en utmärkt väg in i den empiriskt inriktade demokratiforskningen.

Henrik Oscarsson

Boken är mycket informativ och läsaren får en del aha-upplevelser, då Petersson även lyfter fram sådant som andra författare brukar förbise.

Ingemar Andersson, Södermanlands Nyheter