Vår världs ekonomiska historia. Del 1. Den förindustriella tiden

Johan Söderberg

Publikation 2007.06.12

Denna bok skildrar ekonomin i olika delar av världen under den förindustriella tiden, från mänsklighetens begynnelse fram till omkring år 1800. Vi följer hur ekonomierna i de olika världsdelarna formades och förändrades, och hur de med tiden kom att mötas och samspela med varandra. En röd tråd är synen på kunskap som motorn i ekonomisk omvandling.

Detta är det första verket om världens ekonomiska historia skrivet av svenska författare. Se även del 2, Den industriella tiden av Lennart Schön.