Vår världs ekonomiska historia. Del 2. Den industriella tiden

Lennart Schön

Publikation 2010.06.14

Vår världs ekonomiska historia – den industriella tiden behandlar utvecklingen i världsekonomin från omkring år 1800 fram till vår egen tid.

Den fångar de stora dragen och de breda sammanhangen i den globala utvecklingen men skildrar även betydelsefulla enskilda händelser och dramatiska vändpunkter under de två senaste århundradena.

Sedan den industriella tiden inleddes, har världen knutits allt tätare samman och de olika kontinenternas utveckling har blivit alltmer beroende av varandra i alla avseenden. Boken belyser de viktigaste inslagen i den industriella tidens historia och drivkrafterna bakom de stora omvälvningar som skett under 1800- och 1900-talen fram till början av 2000-talet. Den ger perspektiv på världsekonomins olika epoker och skildrar världsekonomins alla kontinenter och framträdande nationers utveckling.  Rika och fattiga, ledande och eftersläpande ekonomier, tillväxten i nya industristater – allt utgör delar i den samtidiga historien.

Del 1, Den förindustriella tiden, av Johan Söderberg utkom 2007.

 

Recensioner

Lennart Schön lyckas dock förena faktaansamlingen med att skriva lätt och rappt i sin bok.

Martin Berg, Svensk Tidskrift

När svenska historiker vågar skriva världshistoria är det något märkvärdigt i sig. Att Lennart Schön dessutom gör en fascinerande nytolkning av industrialismens historia borde vara minst lika angeläget för omvärlden som någonsin Kepler eller Stieg Larsson.

Gunnar Wetterberg, Expressen