Vård på lika villkor?

Kostnader för vården och hur den nyttjas av befolkningen skiljer sig åt mellan Sveriges regioner. Beror dessa skillnader på olika vårdbehov, eller ligger andra förklaringar bakom? Hälsoekonomen Naimi Johansson har sökt svaret i en ny SNS-rapport.

Medverkande

Naimi Johansson, forskare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Marie Morell, oppositionsråd (M) i Region Östergötland och ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation

Aida Hadzialic, oppositionsråd (S) i Region Stockholm

Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.