Varför latin?

Tore Janson

Publikation 2010.05.24

Handlar om latinets roll i våra språk och i Europas kultur. Författaren granskar latinets spår i nutiden, bland svenska ord och i andra samtida språk, och svarar på frågorna varför vi har lånord och varför de kommer från latin.

Tore Jansson berättar om språkets storhetstid från medeltidens början fram till 1800-talet och om antiken, den epok när latinet växte till att bli det statsbärande språket i det romerska imperiet i mer än ett halvt årtusende. Avslutningsvis några reflexioner kring vilken betydelse latinet kommer att ha i framtiden.

Pocketbiblioteket, nr 45.

Recensioner

Denna utmärkta lilla bok innehåller 90 sidor allmänbildning. Den är lättläst och förutsätter ingen specialutbildning.

Lars-Gunnar Andersson, BTJ

Relaterat innehåll