Vårt arabiska arv

Ingmar Karlsson

Publikation 2007.03.16

Under sin snabba expansion över fyra kontinenter tog araberna intryck av de besegrade folkens kultur. I Bagdad, som då kallades fredens stad, översattes från mitten av sjuhundratalet till åttahundratalets slut klassiska grekiska verk till arabiska och bevarades därmed för eftervärlden. Araberna räddade och förvaltade på så sätt det grekiska kulturarv som vi i Europa så ofta åberopar.

Pocketbiblioteket, nr 25.