Vem ansvarar för laddinfrastrukturen i transportsektorn i en framtid utan fossila drivmedel?

Riksdagen har satt målet att Sverige ska kunna nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045. Enligt regeringens klimatpolitiska handlingsplan kräver det att fossila drivmedel i princip slutar användas vid inrikes transporter. Elektrifiering av Sveriges transportsektor lyfts fram som lösning. Hur ska den genomföras? Vilka privata och offentliga aktörer har ett ansvar, och för vad? Vad händer med det fossila arvet och omställningen av infrastrukturen för drivmedel som redan finns?

Medverkande

Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige

Sven Hunhammar, måldirektör miljö på Trafikverket

Anders Lewald, senior rådgivare Energimyndigheten

Johan Söderberg, ansvarig drivmedelsprodukter Circle K Sverige

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare på SNS.