Vem påverkar politiken?

Mån 14 september 2015
Tid och plats

Måndag 14 september 2015, 10:00–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Allt fler personer på PR-byråer, intresseorganisationer, tankesmedjor och fackförbund arbetar med politisk påverkan och opinionsbildning. Även inom de politiska partierna ökar andelen anställda i förhållande till förtroendevalda politiker. Efterfrågan på kompetens inom politisk påverkan har ökat kraftigt och gruppen av så kallade policyprofessionella har kommit att bli en viktig maktfaktor i svensk politik.

I en ny rapport har statsvetaren ERIK LUNDBERG undersökt hur intresseorganisationer arbetar för att påverka den förda politiken. Både genom traditionell lobbyverksamhet och genom det statliga kommitté- och remissväsendet. Rapporten är en underlagsrapport till 2014 års Demokratiutredning.

Vid seminariet medverkar också socialantropologen CHRISTINA GARSTEN som har myntat begreppet policyprofessionella och skrivit en underlagsrapport till utredningen De policyprofessionella och demokratins framtid. Hon är också medförfattare till boken Makt utan mandat: De policyprofessionella i svensk politik.

Vad innebär det att så många som påverkar politiken är anställda och inte förtroendevalda? Vilka metoder använder de sig av i sitt påverkansarbete och vilka strategier är mest effektiva? Och hur ska det demokratiska systemet förhålla sig till intresseorganisationernas politiska roll?

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet kostar 395 kr för SNS medlemmar* och 790 kr för icke-medlemmar. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 10 september eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!