Vertical Street

Göran G. Lundquist (red.)

Publikation 2008.11.25

Det nyskapande kvarteret Kobben – i Stockholms uppmärksammade område Hammarby Sjöstad – fungerar som utgångspunkt för en diskussion om en rad frågor relaterade till bostadsbyggande.

Sjutton författare med gedigna kunskaper om bland annat arkitektur, nationalekonomi och urbansociologi granskar vad som egentligen är ett attraktivt boende. Hur kan vi åstadkomma ett mer långsiktigt hållbart samhälle som kräver mindre investeringar och lägre driftskostnader? Hur kan vi förbättra hälsa, integration samt trygghet och säkerhet? Hur kan vi minska energibehovet?

Göran Lundquist, arkitekten bakom kvarteret Kobben, tillika bokens redaktör, pläderar för ett tätt fysiskt samhälle med ändamålsenliga bostäder i nya slags hus. Bostadskonsumenten ska själv kunna förstå sina möjligheter att skapa en bostad och inte låta sig begränsas av de ramar som planerare och byggare många gånger demonstrerar på säljarens marknad.

Recensioner

Texterna är lärorika, underhållande och väl avpassade för ströläsning.

Johan Andreasson, BTJ