Vilka är kvinnorna i toppen?

Seminarium 2018.03.09

Betydligt färre kvinnor än män har höga inkomster. Men sedan 1970-talet har andelen kvinnor i toppen av inkomstfördelningen mer än fördubblats och utgör nu nästan 30 procent. Nationalekonomerna Anne Boschini, Kristin Gunnarsson och Jesper Roine har studerat svenska kvinnors representation i toppen. Varifrån kommer deras pengar? Vilka lever de med? Hur länge stannar de på toppen? På vilka sätt skiljer sig män och kvinnor åt?

Resultaten i studien kommenteras av Tove Dahlgren, tillförordnad vd på AllBright, och Rasmus Nerman, vd och koncernchef vid omsorgsföretaget Humana.

Medverkande

Anne Boschini, docent vid SOFI, Stockholms universitet

Tove Dahlgren, tillförordnad vd på AllBright

Kristin Gunnarsson, licentiat, Uppsala Center for Fiscal Studies, Uppsala universitet

Rasmus Nerman, vd och koncernchef vid omsorgsföretaget Humana

Jesper Roine, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

Seminariet leds av Evelina Björkegren, forskningsledare på SNS.