Vilken betydelse har invandringen för framtidens välfärd?

Tor 14 januari 2016
Tid och plats

Torsdag 14 januari 2016, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Det är en av huvudfrågorna i en underlagsrapport till Långtidsutredningen, som presenteras av nationalekonomen Lennart Flood, vid ett seminarium på SNS.

Den åldrande befolkningen är en utmaning för finansieringen av framtidens offentliga sektor. Samtidigt föryngrar invandringen Sverige.

Underlagsrapporten har analyserat betydelsen av framtida invandring i relation till en allt äldre befolkning. Vilken effekt har utrikes födda på kostnader och intäkter i den offentliga sektorn?

Diskussionen leds av Åsa Julin, ekonomijournalist.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 195 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 12 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

* Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS.
Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!