Vilken framtid har bilen? En analys av vägtrafiken, 2 upplagan

Per Kågeson

Publikation 2007.10.22

Vad händer om 2,5 miljarder indier och kineser skaffar bil?

Vägtrafiken är en av vår tids mest omstridda verksamheter. Den tillgodoser större delen av det moderna samhällets transportbehov men ifrågasätts på grund av effekterna på miljö och hälsa.

Bilen är ett älskat statusobjekt för många men samtidigt avskydd och betraktad som ett oundvikligt problem av andra. Många motsättningar kring vägtrafiken bottnar i okunskap och det finns myter och föreställningar kring bilismen som inte håller för en närmare granskning. Stundtals är striden mellan bilismens anhängare och kritiker stenhård. Bensinskatteuppror och motstånd mot nya trafikleder är en del av vår politiska vardag.

Boken diskuterar bilismens framväxt, situation i dag och vägtrafikens framtid samt ger en allsidig och vetenskapligt grundad bild av vägtrafiken och granskar påståenden och vanföreställningar som utgör grund för mytbildning kring bilismens för- och nackdelar. Läsaren ska förhoppningsvis få en och annan aha-upplevelse och få ökad förståelse för vägtrafikens betydelse, dess problem och långsiktiga förutsättningar.