Webbinarium: Kan artificiell intelligens stötta sjukvården?

Webbinarium Mån 20 april 2020
Tid och plats

Måndag 20 april 2020, 13:00–14:00

Situationen för svensk sjukvård var ansträngd redan innan utbrottet av coronaviruset. Smittspridningen innebär svåra påfrestningar och varje möjlighet att underlätta situationen behövs. Fördelarna med artificiell intelligens (AI) inom vården framhålls ofta. Men var är nyttan störst för patienten och professionen? Kan AI stötta en sjukvård under svår press?

Kompetensförsörjningen i vårdsektorn är en överhängande utmaning. Det finns förhoppningar om att ökade inslag av AI ska bidra till att avlasta vården. Vilken roll kan artificiell intelligens spela för att möta vårdens utmaningar?

Claes Lundström, adjungerad professor vid Linköpings universitet och forskningschef på medicinteknikbolaget Sectra, redogör hur AI används inom sjukvården och visar exempel från sitt expertområde medicinsk bildanalys. Hur stora är möjligheterna? Vilka hinder finns? Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm, och Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, ger perspektiv från politikens och verksamhetsledningens synvinkel.

Webbinariet anordnas inom ramen för SNS seminarieserie AI-skiftet. Serien finansieras med stöd av Bertil Edlunds stiftelse.

Medverkande

Claes Lundström, adjungerad professor vid Linköpings universitet, arenaledare för Analytic Imaging Diagnostic Arena (AIDA), och forskningschef på medicinteknikbolaget Sectra

Anna Starbrink, Hälso- och sjukvårdsregionråd (L) i Region Stockholm

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, ordförande för Nationella vårdkompetensrådet och ledamot i Nationella innovationsrådet

Samtalet modereras av Ilinca Benson, vice vd, SNS.

Delta i samtalet

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg muntligt genom att använda funktionen ”Raise Hand” och skriftligt genom att använda ”Q&A”. 1-2 timmar innan mötet kommer alla anmälda få ett mejl med en länk till webbinariet.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium. Det är kostnadsfritt och öppet för alla. Anmäl dig via länken.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!