Webbinarium: Kan järnvägen nyttjas på ett bättre sätt?

Effektiviseringar i användandet av befintlig infrastruktur ska enligt Trafikverkets fyrstegsprincip prioriteras framför nyinvesteringar. Det viktigaste styrmedlet för optimeringar inom tågtrafiken är banavgifterna. Men hur bestäms egentligen prisnivån för dessa? Bär tågen sina egna kostnader och hur ser det ut i jämförelse med andra transportslag? Forskaren Kristofer Odolinski besvarar dessa frågor i en ny SNS-rapport.

Medverkande

Jonas Eliasson, måldirektör, Trafikverket samt gästprofessor i transportsystem, Linköpings universitet och medförfattare till SNS Konjunkturrådsrapport 2020: Svensk politik för globalt klimat

Gustaf Engstrand, policychef, Tågföretagen

Jens Holm, ordförande i riksdagens trafikutskott samt klimatpolitisk talesperson, Vänsterpartiet

Kristofer Odolinski, forskare, Institute for Transport Studies (ITS), University of Leeds och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Maria Stockhaus, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson, Moderaterna

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare på SNS.