För att bidra med kunskap och erfarenhetsutbyte om hur Sverige ska klara sig igenom krisen har vi utökat SNS program med en webbinarie-serie kring coronakrisen och dess effekter. I den belyser vi dels hantering av den akuta krisen, dels lyfter vi krisens effekter och vad som krävs på längre sikt för att ekonomin och samhället ska återhämta sig.


 

Genomförda seminarier

Lärdomar om omställning på arbetsmarknaden från pandemin 2021.11.16

Coronakommissionens delbetänkande 2021.11.01

Vaccinationen mot covid-19 2021.03.17

IIES/SNS International Policy Talks: Hur har coronarestriktionerna upplevts och följts i Sverige? 2021.02.15

IIES/SNS International Policy Talks: Economic responses and optimal restrictions to mitigate Covid-19 2021.02.04

Coronakommissionen presenterar delrapport om äldreomsorgen 2020.12.16

Coronakrisen: Hur påverkas blivande föräldrar? 2020.12.01

Coronakrisen: Ekonomiska åtgärder vid en andra smittovåg 2020.11.11

Coronakrisen: Beredskap att hantera fler konkurser? 2020.06.17

Forskarsamtal om coronakrisen 2020.06.11

Coronakrisen: Hur står sig exportföretagen? 2020.06.05

Coronakrisen: geopolitiska konsekvenser 2020.06.01

Coronakrisen: Vad händer på bostadsmarknaden? 2020.05.29

Vilka effekter får coronakrisen på demokratin? 2020.05.19

Coronakrisen: Hur påverkas EU-samarbetet 2020.05.08

Coronakrisen: Hur påverkas hyres- och fastighetsmarknaden? 2020.05.07

Coronakrisen: Vilken roll har penningpolitiken? 2020.04.29

Coronakrisen: Hur motståndskraftig är banksektorn? 2020.04.23

Coronakrisen: Hur säkra utökad testning av covid-19? 2020.04.16

Coronakrisen – delaktighet och inkludering i områden med socioekonomiska utmaningar 2020.04.15

Coronakrisen: Hur påverkas arbetsmarknaden? 2020.04.03

Coronakrisen: Hur påverkas ekonomin? 2020.04.02

Coronakrisen: Att värdera konsekvenser på folkhälsa och samhälle 2020.04.01


Andra webbinarier som berör corona

Flera av våra andra webbinarier knyter också an till olika aspekter av coronakrisen.

Klimatpolitiska rådet om regeringens klimathandlingsplan och coronakrisen 2020.04.28

Ny kunskap om flykting- och anhöriginvandrares etablering på arbetsmarknaden 2020.04.22

Kan artificiell intelligens stötta sjukvården? 2020.04.20

Framtiden för det finanspolitiska ramverket 2020.03.31