SNS-medlemskapet är din biljett till
Sveriges ledande mötesplats

Bli medlem här

Ett medlemskap i SNS ger tillgång till hela vårt unika utbud av seminarier, utbildningar och nätverksträffar.

Här kan du se de drygt 280 företag, myndigheter och organisationer som är SNS medlemmar i dag.
Utöver verksamheten i Stockholm har SNS ett antal lokalgrupper i Sverige och utomlands, läs mer om dem här.

Tylösandskonferensen

SNS har sedan 1948 årligen samlat ledare för Sveriges största företag, myndigheter och organisationer samt forskare och politiker till en heldagskonferens i Tylösand.

Läs mer

Sustainability Roundtable

SNS Sustainability Roundtable är en mötesplats för kunskapsinhämtning och diskussion om trenderna inom hållbart företagande.

Läs mer

Finanspanelen

Finanspanelen är ett mötesforum för den finansiella sektorn. Finanspanelen arrangeras av SNS och finansforskningsinstitutet Swedish House of Finance.

Läs mer

IIES/SNS International Policy Talks

IIES/SNS International Policy Talks är ett samarbete mellan SNS och Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet som innebär en möjlighet för SNS medlemmar att lyssna på internationellt ledande nationalekonomer som besöker Stockholm.

Läs mer

Forum för medierelationer

Mötesplatsen riktar sig till kommunikationschefer, presschefer och andra kommunikationsproffs bland SNS medlemmar, men även till övriga i SNS medlemskrets som är intresserade av kommunikationsfrågor.

Läs mer

Samhällsprogrammet

SNS Samhällsprogram vänder sig till ledande beslutsfattare i företag, organisationer och myndigheter i SNS medlemskrets

Läs mer

Digitech Forum

SNS Digitech Forum är en serie seminarier som riktar sig till dig som vill ha fördjupad kunskap om den digitala ekonomin.

LÄS MER

Mötesplats integration

Kartlägger de främsta hindren för lyckad integration – och diskuterar möjliga lösningar.
LÄS MER