SNS-medlemskapet är din biljett till
Sveriges ledande mötesplats

Bli medlem här

Medlemmar och finansiärer

280 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS.

Läs mer

Tylösandskonferensen

SNS har sedan 1948 årligen samlat ledare för Sveriges största företag, myndigheter och organisationer samt forskare och politiker till en heldagskonferens i Tylösand.

Läs mer

Sustainability Roundtable

SNS Sustainability Roundtable är en mötesplats för kunskapsinhämtning och diskussion om trenderna inom hållbart företagande.

Läs mer

Finanspanelen

Finanspanelen är ett mötesforum för den finansiella sektorn. Finanspanelen arrangeras av SNS och finansforskningsinstitutet Swedish House of Finance.

Läs mer

IIES/SNS International Policy Talks

IIES/SNS International Policy Talks är ett samarbete mellan SNS och Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet som innebär en möjlighet för SNS medlemmar att lyssna på internationellt ledande nationalekonomer som besöker Stockholm.

Läs mer

Forum för medierelationer

Mötesplatsen riktar sig till kommunikationschefer, presschefer och andra kommunikationsproffs bland SNS medlemmar, men även till övriga i SNS medlemskrets som är intresserade av kommunikationsfrågor.

Läs mer

Lokalgrupper

Lokalgrupperna har, ända sedan SNS bildades 1948, varit ett sätt för SNS att nå ut i landet och världen. Lokalgrupperna har gett SNS ett nätverk som idag omfattar sju grupper i Sverige och fyra utomlands.

Läs mer

Digitech Forum

SNS Digitech Forum är en serie seminarier som riktar sig till dig som vill ha fördjupad kunskap om den digitala ekonomin.

LÄS MER