SNS Digitech Forum

SNS Digitech Forum är en serie seminarier riktade till dig som vill ha fördjupad kunskap om den digitala ekonomin.

Teknikutvecklingens påverkan på olika branscher, arbetsmarknaden, Sveriges konkurrenskraft och i förlängningen samhällsekonomin står högt upp på den politiska dagordningen och i den offentliga debatten. SNS Digitech Forum är en mötesplats för saklig, kunskapsbaserad diskussion om digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

SNS Digitech Forum finansieras med stöd från Vinnova.

Vid frågor om Digitech Forum, kontakta projektledare Karl Lans, karl.lans@sns.se.

sns_digitech_forum_vit

Hur påverkas den personliga integriteten av Big Data och AI?

I en period av snabb teknologisk utveckling har frågan om vår personliga integritet blivit allt viktigare. Det uppkopplade samhället ställer helt nya krav på lagstiftning och principer för datahantering. Professor Mireille Hildebrandt diskuterade hur vi kan värna om grundläggande rättigheter i en ny digital kontext och vad som krävs av en modern lagstiftning. Är fri rörlighet av data viktigare än personlig integritet? Även Googles Europachef Nicklas Lundblad deltog i samtalet.

Hur kan bankerna och fintechbolagen dra nytta av varandra?

Snabbfotade fintech-bolag är en allt tydligare utmanare till de svenska storbankerna. Seminariet handlade om samspelet mellan fintech och den traditionella banksektorn. Stockholm är ett av Europas starkaste fintech-center. Kan bankerna dra nytta av Stockholms starka ställning? Hur kan Stockholm fortsätta att utvecklas inom fintech? Kommer traditionella banker och uppstickare inom fintech att behöva samarbeta mer och i så fall på vilket sätt? Utgör nya digitala affärsmodeller en konkurrensutmaning för de etablerade bankerna? Vad har de traditionella bankerna för alternativ?

Robin Teigland, professor vid Handelshögskolan Stockholm och Sebastian Siemiatkowski, vd på Klarna, deltog i samtalet.

Hur bör delningsekonomin regleras och beskattas?

Seminariet handlade om delningsekonomins möjligheter och utmaningar. Vid mötet presenterades en kartläggning av delningsekonomin och dess konsekvenser på skattesystemet som Skatteverket gjort på uppdrag av regeringen. Ubers Sverigechef Alok Alström kommenterade kartläggningen och berättade om Ubers framtidsvisioner. Digitaliseringen och delningsekonomin skapar nya möjligheter till tids- och resursoptimering. Samtidigt utmanas olika regelverk som inte är anpassade till den nya ekonomins sätt att fungera. Regeringen håller på att utreda hur den nya delningsekonomin fungerar och bör regleras, och Skatteverkets kartläggning är ett första steg.

Nya EU-regler för dataskydd – Hur förbereder sig svenska företag bäst?

Våren 2016 väntas EU-parlamentet rösta igenom en ny dataskyddsförordning. Den ersätter nationella lagar om hanteringen av personuppgifter. De nya EU-reglerna kommer att innebära en omvälvande förändring för alla som hanterar personuppgifter. Den nya lagstiftningen är något som alla svenska företag, organisationer och myndigheter måste känna till och förhålla sig till. Vad kommer EU:s nya dataskyddsförordning att innebära för svenska företag och hur förbereder de sig bäst? Vilka åtgärder är nödvändiga? Hotas svenska företags konkurrenskraft av EU:s nya dataskyddsförordning?

I samtalet deltog Elisabeth Wallin, jurist på Datainspektionen, Caroline Olstedt Carlström, dataskyddschef på Klarna och Rene Summer, Director Government and Industry relations på Ericsson.

När doktorn är en dator – hur kan digital teknik förbättra sjukvården?

Digital teknologi kan spela en avgörande roll för att lösa de utmaningar som den svenska sjukvården står inför. Det menade Toomas Timpka, professor i socialmedicin, vid seminariet. Timpka beskrev hur kliniska beslutsstödsystem använts idag och varför det fortfarande används i mycket liten omfattning, trots stora möjligheter att både öka vårdkvaliteten och minska kostnaderna. På seminariet deltog även Jean-Luc af Geijerstam, utredare på eHälsomyndigheten, Sofia Ernestam, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och registerhållare på Svensk Reumatologis kvalitetsregister och Tomas Mora-Morrison, affärsutvecklingsansvarig på Cambio Healthcare Systems.

Vad händer i robotekonomin?

Under seminariet presenterades SNS Analys nr 32. ”Robotar som jobbar” där forskarna Georg Graetz och Guy Michaels undersökt robotiseringens omfattning och effekter i 14 branscher i 17 länder, inklusive Sverige. På seminariet deltog också Petter Ögren, docent vid avdelningen för datorseende och robotik på KTH och Mikael Herdin, chef för underhåll och produktionsmetodutveckling, Sandvik Coromant.

Läs mer om seminariet och ladda ner rapporten och se intervju med Georg Graetz här.

Så kan företag skapa nya värden i nätverkssamhället – en genomgång av digitaliseringens möjligheter

Mötet ägde rum den 21 oktober 2015 och handlade om hur företag kan skapa nya värden i nätverkssamhället. Som talare medverkade Mikael Eriksson Björling, chef för Networked Society Lab på Ericsson och Irene Ek, ekonomie doktor och analytiker på Tillväxtanalys. De presenterade varsitt kapitel i Digitaliseringskommissionens antologi ”Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter”. Per Andersson, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, kommenterade. Seminariet arrangerades i samverkan med Digitaliseringskommissionen.

Googles chefekonom Hal Varian om Big Data

Hal Varian har i över tio år arbetat med Googles affärsstrategier. Han är professor i ekonomi, tidigare verksam vid Berkeley, University of California. Han är författare till flera vetenskapliga artiklar och bästsäljande böcker om nätverksekonomin. I september 2015 deltog han i ett seminarium hos SNS.

Lyssna på podden

Hal Varian

David Autor: Robotarna kommer inte att ta våra jobb

I slutet av augusti 2015 besökte MIT-professorn David Autor, en av världens mest citerade forskare i frågan om hur ny teknologi påverkar arbetsmarknaden, SNS. Han var skeptisk till profetiorna om att jobben kommer att försvinna på grund av digitaliseringen. Här berättar han varför.