IIES/SNS International Policy Talks

2016 inledde SNS ett samarbete med Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet. På så vis får SNS medlemmar möjlighet att ta del av internationellt ledande nationalekonomiska studier som presenteras i Stockholm.

Välgrundade beslut i privat och offentlig sektor leder till hållbara lösningar och framgångsrika policyer. Inte sällan finns dock ett glapp mellan forskningen och det omgivande samhället.

Med IIES/SNS International Policy Talks erbjuder SNS i samarbete med IIES en mötesplats där internationellt ledande nationalekonomer presenterar aktuell forskning med policyrelevans. Det är en möjlighet för SNS medlemmar att ta del av insikter från internationell forskning och för forskningen att fungera som en del av beslutsfattandet i Sverige.

Vid frågor om IIES/SNS International Policy Talks, kontakta projektledare Johanna Öqvist, johanna.oqvist@sns.se.

Genomförda seminarier

Gabriel Zucman om skatteflykt och ojämlikhet

Hur stor är skatteflykten internationellt och i Skandinavien? Vilka blir följderna för ojämlikheten i samhället? Och hur kan skatteflykten minskas? Det frågar sig den internationellt ledande skatteflyktsforskaren Gabriel Zucman, doktor i nationalekonomi vid UC Berkeley. Vid seminariet presenterar han nya forskningsresultat om storleken på skatteundandragandet i Skandinavien som bygger på nya mikrodata från ”Swiss Leaks” och ”Panama Papers”. På seminariet deltog även Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet.

Matthew Gentzkow om politisk polarisering, sociala medier och falska nyheter

Den politiska polariseringen har ökat i USA och i andra västerländska demokratier. Bidrar sociala medier till den här utvecklingen? Det är fokus för den prisbelönta nationalekonomen Matthew Gentzkows, professor vid Stanforduniversitetet, forskning. Hans studier visar bland annat att den ökade polariseringen i USA i huvudsak drivs av andra faktorer än internet och sociala medier. Polariseringen har ökat mest inom de grupper som är mindre benägna att använda internet och sociala medier. Han har också analyserat konsumtionen av falska nyheter inför det senaste presidentvalet i USA. På seminariet deltog även David Strömberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet och Sanna Rayman, debattchef för Dagens Samhälle.

Lise Vesterlund om varför kvinnor halkar efter i karriären

I dag är kvinnor och män lika välutbildade och förvärvsarbetar i ungefär lika stor utsträckning. Trots det finns betydande skillnader vad gäller både lön och representation på chefspositioner. Vad beror det på? Om detta forskar den flerfaldigt prisbelönta nationalekonomen Lise Vesterlund vid University of Pittsburgh. Hennes experiment visar bland annat att kvinnor oftare än män tillfrågas och tackar ja till att utföra uppgifter som inte leder till befordran. Det är också vanligare att de själva tar på sig den här typen av uppgifter. Medverkade vid seminariet gjorde även Anna Sandberg, postdoktor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) på Stockholms universitet. Mötet modererades av Robert Östling, docent i nationalekonomi vid IIES.
Intervju med Lise Vesterlund.

Torsten Persson om vem som blir politiker

En ständigt aktuell fråga är om kraven på att politiker skall vara representativa går ut över kravet att de skall vara kompetenta. I den första riktigt breda undersökningen av politikerurval har forskaren Torsten Persson tillsammans med ett antal andra forskare undersökt socioekonomisk bakgrund och kompetens hos olika kategorier politiker för att bland annat ta reda på om elitism eller meriter ligger till grund för urvalet. Medverkade vid seminariet gjorde även Jenny Madestam, lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola.Samtalet modererades av Agneta Berge, doktorand vid IIES. Seminariet hölls den 7 februari 2017.
Intervju med Torsten Persson.

Magne Mogstad om utvecklingen i sjukersättningen – policy och beteende

Uttaget av sjuk- och aktivitetsersättningen ökar dramatiskt i många länder. Vad beror det på och vad får det för konsekvenser? Finns det beteendeeffekter som går i arv inom familjer? Det var frågor som diskuterades på seminariet med professor Magne Mogstad där han presenterade sin aktuella forskning om sjuk- och aktivitetsersättningen och välfärdskulturer inom familjer. Medverkade gjorde även Gabriella Bremberg, försäkringsdirektör och chef för avdelningen för analys och prognos på Försäkringskassan samt Emma Henriksson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ordförande i Riksdagens socialutskott. Mötet modererades av Peter Nilsson, forskarassistent på IIES. Seminariet hölls den 15 december 2016.

Xavier Vives om framtidens bankreglering

Xavier Vives är ett välkänt namn i den europeiska debatten om reglering av banksektorn. Han kom till SNS för att presentera sin nya bok ”Competition and Stability in Banking – The Role of Regulation and Competition Policy.” Medverkade vid seminariet gjorde även Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen och Martin Noréus, biträdande generaldirektör, Finansinspektionen. Samtalet modererades av John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för Internationell Ekonomi vid Stockholms Universitet. Seminariet hölls den 16 september.

Stanfordprofessor Raj Chetty om social rörlighet

Raj Chetty är en av världens mest citerade ekonomer. Chettys forskning fokuserar på hur det går att skapa mer gynnsamma uppväxtmiljöer för barn med sämre socioekonomiska möjligheter. Samtalet modererades av Arash Nekoei, assisterande professor på IIES, Institute for International Economic Studies, Stockholms universitet.

Läs mer om seminariet från den 2 juni 2016.